Voorwoord van de voorzitter

 

2015 was het warmste jaar ooit op onze planeet sinds het begin van de metingen. Ook in ons land was het bijna een graad warmer dan gemiddeld.

Dagenlang tropische temperaturen en nauwelijks een druppel regen.  Het resultaat laat zich raden: het drinkwaterverbruik steeg explosief met uitschieters op 1 en 2 juli. Zo noteerden wij op 1 juli een dagverbruik van 263.801 m³ of een stijging van 52% t.o.v. het gemiddeld verbruik van vorig jaar. Topdag was 2 juli met een verbruik van 267.812 m³ of 107 Olympische zwembaden.

En toch kwam niemand van onze klanten 1 druppel water tekort. Het resultaat van een professioneel uitgebouwd en onderhouden infrastructuur en natuurlijk gemotiveerde medewerkers!

Pidpa streeft kwaliteit na in alles wat wij doen: de productie en distributie van drinkwater, de afvoer van hemel- en afvalwater en een gevarieerd aanbod van waterdiensten op maat. Deze kwaliteitszorg weerspiegelt zich in het behalen van enkele ISO-certificaten.

Het Pidpa-laboratorium is sinds 5 februari 1996 erkend voor de analyse van een brede waaier aan waterparameters in het domein van drinkwater, grondwater en oppervlaktewater. Zo kunnen wij drinkwateranalyses uitvoeren volgens het Besluit van de Vlaamse Regering houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie (BVR 13 december 2002). Tevens is het Pidpa-laboratorium sinds 10 december 2002 geaccrediteerd volgens de EN ISO 17025:2005 norm voor een uitgebreid gamma analyseprocedures toegepast in verschillende matrices. Voor beide accreditaties werden in 2015, nà doorgedreven externe audits, de behaalde certificaten verlengd.

Sinds januari 2004 is Pidpa gecertificeerd voor ISO 9001: eerst voor productie van drinkwater, en vanaf 12 december 2012 voor de productie en levering van drinkwater. Eind 2015 werd na externe audit dit certificaat verlengd tot eind 2018.

Begin 2016 werd door Pidpa, als eerste drinkwatermaatschappij in Vlaanderen, bovendien ook het certificaat ISO 14001 behaald. Hiermee kunnen we naar de buitenwereld toe duidelijk maken dat Pidpa in haar activiteiten oog heeft voor en rekening houdt met duurzaamheids- en milieu-aspecten.

En natuurlijk weerspiegelt dit alles zich in onze werkzaamheden.

Ik wens u veel leesgenot.