Umicore

Bij Umicore voorziet Pidpa een dubbele filtratie met een contractuele ontwerpcapaciteit tot 340 m³/u uitgevoerd in 2 zuiveringsstraten. Per zuiveringsstraat kan in principe tot 200 m³/u water behandeld worden wanneer de andere zuiveringsstraat uit dienst is. De back-up vanuit het Pidpa-distributienet is beperkt tot 200 m³/u.

Bij dit project staat Pidpa eveneens in voor het optrekken van een nieuw gebouw. De bouwwerkzaamheden zijn gestart in het voorjaar van 2015. De opstart van de zuiveringsinstallatie wordt voorzien in de loop van 2016.