Proceswater

In het voorjaar van 2014 sluit Pidpa langlopende  contracten af met twee industriële klanten: Umicore Olen en Kaneka Oevel volgens het DBFO-principe (design, build , finance, operate). Pidpa zorgt op het terrein van de klant voor de realisatie van een waterbehandelingsinstallatie van ontwerp tot en met de financiering en exploitatie.

Grondwater wordt verwerkt tot proceswater. In beide gevallen is ontijzering de belangrijkste stap in dit proces. Hiervoor doet men beroep op de biologisch-adsorptieve ontijzering, waarmee Pidpa meer dan 20 jaar ervaring heeft.