Klachtenbeheer

In navolging van het AWVR (Algemeen Waterverkoopreglement), registreert Pidpa in 2015 in totaal 954 klachten, waarvan 211 ontvankelijk en gegrond zijn. 90 klachten zijn niet-ontvankelijk.

 

828 ontvankelijke klachten hebben betrekking op drinkwater: hiervan zijn 185 klachten gegrond; 643 klachten zijn ongegrond. Er werden 88 niet-ontvankelijke drinkwaterklachten geregistreerd. De meest voorkomende onderwerpen zijn betalingen, facturatie en overnames. 

 

Niet-ontvankelijk

aantal (%)

Ontvankelijk gegrond

aantal (%)

Ontvankelijk ongegrond

aantal (%)

Totaal
drinkwater 88 (9,6%) 185 (20,2%) 643 (70,2%) 916
openbaar saneringsnetwerk 2 (5,3%) 26 (68,4%) 10 (26,3%) 38
Totaal 90 211 653 954

36 ontvankelijke klachten zijn afkomstig van burgers uit de 34 gemeenten waar Pidpa actief is als rioolbeheerder: 26 klachten zijn gegrond; tien klachten ongegrond. twee klachten zijn niet-ontvankelijk.

De ontvangen klachten worden volgens het AWVR (Algemeen Waterverkoopreglement)  gestructureerd aangepakt, opgevolgd en gerapporteerd. Op een klacht volgt steeds een gepaste actie of maatregel vanwege Pidpa.