Integrale waterprijs

Net zoals in 2014 hanteert Pidpa ook in  2015 de goedkoopste tarieven voor de drinkwaterprijs in Vlaanderen. Via de waterfactuur worden ook kosten aangerekend voor de afvoer en de zuivering van het water.

Huishoudelijk verbruik

Het waterverbruik bestaat uit een gratis hoeveelheid (15m³/gedomicilieerde/jaar) en een betalend gedeelte. De verhouding in 2015 bedraagt 38,96% gratis en 61,04% betalend. 

De integrale waterprijs bevat in 2015 ook drie componenten: het drinkwatertarief van Pidpa, de gemeentelijke saneringsbijdrage (afvoer afvalwater) en de bovengemeentelijke saneringsbijdrage (zuivering afvalwater) . 

Het huishoudelijk drinkwatertarief bedraagt op 1 januari 2015 1,2775 euro per m³.

In 2015 stijgen de gemeentelijke en de bovengemeentelijke saneringsbijdrage per m³: 

  • de gemeenten of de riooloperator verhogen de gemeentelijke saneringsvergoeding: de gemiddelde gemeentelijke saneringsbijdrage stijgt van 1,2372 euro in 2014 naar 1,3746 euro (+ 11,11%)
  • de bovengemeentelijke saneringsbijdrage wordt begin 2015 verhoogd met 25,92%  t.o.v. 2014:  1,2088 euro/m³, t.o.v. 0,9600 euro/m³ voor 2014.  

De integrale prijs voor één kubieke meter drinkwater varieert in 2015 in het Pidpa-bedieningsgebied voor een huishoudelijke klant van 2,4863 euro tot  4,1786 euro. Dit is te wijten aan de gemeentelijke saneringsbijdrage die per gemeente kan verschillen (van 0,40 tot maximaal 1,6923 euro).

De drinkwatercomponent maakt in deze integrale prijs tussen de 51,38% en 30,57% hiervan uit. In 2014 varieerde de prijs tussen 2,2375 euro en 3,5815 euro en maakte de drinkwatercomponent nog tussen de 57,09% en 35,67% uit van de integrale waterprijs.  

De integrale vaste jaarsom voor drinkwater blijft onveranderd sinds 1 juni 2014 (61,5743 euro).  Dit bedrag vergoedt het permanent ter beschikking stellen van het water aan een aftappunt en dekt ook het onderhoud van de ermee gepaard gaande infrastructuur.

Niet-huishoudelijk verbruik

De waterprijs voor niet-huishoudelijke klanten bevat drie componenten:

  • het Pidpa-tarief, sinds 2009 onveranderd, namelijk 1 euro per m³
  • de gemeentelijke saneringsbijdrage (door gemeente te bepalen met een maximum van 1,4 maal de bovengemeentelijke saneringsbijdrage – van 0,40 tot 1,6923 euro)
  • de bovengemeentelijke saneringsbijdrage (voor 2015: 1,2088 euro/m³) of een aangepast hoger of lager tarief, op basis van de vervuilingseenheden (VE) , overgemaakt door de Vlaamse Milieumaatschappij.

Niet-huishoudelijke klanten, die over voldoende opslagcapaciteit beschikken om ’s nachts een grote hoeveelheid water af te nemen, kunnen onder bepaalde voorwaarden een ristorno krijgen op hun waterafname tussen 22 en 6 uur. In 2015 zijn er 52 klanten die hiervoor kiezen.

Volgend op het regeerakkoorden de daarmee evoluerende wetgeving past Pidpa, in overleg met Aquaflanders en het kabinet Leefmilieu, een nieuwe tariefstructuur toe.  Per 1 januari 2016 is deze voor alle Vlaamse drinkwaterbedrijven van kracht. De aanrekening van het vastrecht voor afvoer en zuivering van afvalwater is voor elk drinkwaterbedrijf – en dus voor elke Vlaming- hetzelfde.  

De prijs van het geleverde drinkwater wordt vastgelegd door elk drinkwaterbedrijf zelf.  Zowel voor huishoudelijke als voor niet-huishoudelijke klanten beschikt Pidpa vanaf 1 januari 2016 nog steeds over het goedkoopste drinkwatertarief in Vlaanderen.