Afbetalingsmogelijkheden

Vermits de bijdragen voor de afvoer en zuivering jaarlijks stijgen, stijgen ook de Pidpa-facturen aan onze klanten.  Om zoveel als mogelijk wanbetaling in te dijken of te voorkomen, beschikt Pidpa op het vlak van betalingsopvolging over een brede waaier aan mogelijkheden. 

Uitstel van betaling.

Om preventief het risico op niet-inning te verkleinen, biedt Pidpa betalingsfaciliteiten aan voor klanten met betalingsmoeilijkheden:

  • het aantal afbetalingsplans stijgt (13.196 in 2015 t.o.v. 11.744 in 2014)
  • het aantal toegestane uitstellen van betaling bedraagt in 2015 21.297 stuks.  In 2014 waren dit 16.186 stuks.    

Inschakeling van het LAC.

Voor huishoudelijke klanten die na twee herinneringen, een aangetekende ingebrekestelling en een minnelijk traject bij een externe partner nog steeds niet tot betaling overgaan,  worden - zoals wettelijk voorzien - dossiers voor de Locale Adviescommissie voorbereid. In 2015 vinden 118 LAC-vergaderingen plaats, waar  4.264 dossiers worden behandeld (t.o.v. 4.112 in 2014 (+3,7%)).

Afsluitprocedure.

In 2015 verstuurt Pidpa 1.304 afsluitbrieven. Na uitputting van alle mogelijke stappen worden 390 klanten afgesloten in 2015 (380 in 2014)  waarvan 316 huishoudelijk en 74 niet-huishoudelijk.  

Collectieve schuldenregeling.

In 2015 zijn er 609 nieuwe dossiers met ruim 390.000 euro aan openstaand saldo. Minder dan één derde van dit bedrag wordt in 2015 geïnd.