Aantal klanten

In 2015 groeit het aantal aftakkingen van 460.590 einde 2014 naar 463.587 einde 2015 (een stijging van 2.997 eenheden of 0,65%).

Via één aftakking kunnen meerdere klanten water krijgen (vb. appartementsgebouw).  Het aantal klantencontracten stijgt van 521.954 einde 2014 naar 528.345 einde 2015 (+1,22%).