Elektriciteitsschaarste

Tijdens de wintermaanden van 2015 treedt een vernieuwd afschakelplan elektriciteit in werking. Het onderbreken van de elektriciteitslevering is een noodmaatregel van de overheid bij schaarste in strenge winterse omstandigheden.

Tot nu toe hanteerde men zes afschakelschijven. In het nieuwe afschakelplan werkt men met een beurtrol tussen acht afschakelschijven. Er zijn maatregelen genomen om de bevoorradingzekerheid te versterken.

Pidpa heeft, zoals in 2014, de risico's in kaart gebracht voor zowel de drinkwatervoorziening als de rioleringsactiviteiten en de nodige maatregelen genomen.

Voor de drinkwatervoorziening is het noodplan aangepast zodat de energievoorziening via noodstroomgeneratoren verzekerd is. De waterlevering blijft bij activatie van elke afschakelschijf maximaal verzekerd.

Voor de gemeenten waar Pidpa instaat voor het beheer van de gemeentelijke rioleringsinfrastructuur zijn contracten afgesloten om – in geval van nood – het afvalwater via zuigwagens af te voeren van kritieke punten.