Duurzaamheid

Over de laatste drie jaar wordt gemiddeld 97,7% van het opgepompte grondwater gezuiverd tot drinkbaar water. Van de restwaterstroom wordt 24% effectief geloosd en 75% wordt terug in productie gebracht na infiltratie.

Op de kantoren in Grobbendonk en in Hidrodoe zorgt hemelwater voor de spoeling van de toiletten.

Pidpa brengt in 2015 de bedrijfsvoering bij productie en distributie van drinkwater, bij het laboratorium en Hidrodoe in overeenstemming met de ISO 14001 norm.  Hier worden eind 2015 de eerste externe audits met succes uitgevoerd.  Als eerste Vlaams drinkwaterbedrijf neemt Pidpa het certificaat op 5 februari 2016 in ontvangst. Een duidelijk signaal dat natuur en duurzaamheid een rode draad vormen bij de uitvoering van onze werkzaamheden.

Eind 2015 wordt Hidrodoe gelauwerd tijdens de uitreiking van de Groene Sleutel - een internationaal keurmerk voor toeristische bedrijven die duurzaamheid hoog in het vaandel voeren. Hidrodoe ontvangt dit voor de vijfde keer op rij en krijgt hiervoor een aparte onderscheiding.

In 2013 startte Pidpa een investeringsprogramma om over een periode van vier jaar alle resterende stookolietanks voor verwarming van gebouwen te vervangen door aardgas of propaangas. In 2015 sluiten de waterproductiecentra van Balen, Mol en Oud-Turnhout aan op propaangas.

Via een werkgroep volgen we nog steeds het primaire energieverbruik op en waar mogelijk worden acties opgestart die leiden tot efficiĆ«ntieverbetering.  Binnen productie, distributie en de administratieve en logistieke ondersteuning daalt het primaire energieverbruik in 2015 met 0,71%.

In 2015 wordt 86% van de reststoffen van het productieproces ingezet voor nuttige toepassingen; dit is een verbetering ten opzicht van 2014 (80 %).

Het niet-bemeterd verbruik (NBV) krijg je door het verschil te maken tussen:

  • de hoeveelheid in het net gepompte m³ vanuit eigen WPC en aangekochte m³ bij andere waterbedrijven, verminderd met de verkochte m³ aan andere waterbedrijven
  • en de geleverde hoeveelheid aan klanten.

Dit niet-bemeterd verbruik betreft onder meer spoelwater, bluswater, lekverliezen, aanloopdebiet en onnauwkeurigheden van de meters, ….  De laatste drie jaar daalt het niet-bemeterd verbruik verder dankzij o.a. verhoogde vervangingsgraad van distributieleidingen, striktere administratieve controles bij de verwerking van watermeters en contracten, strenger optreden bij illegale afnames, gerichte lekzoekacties, ….  Door gerichte acties en sensibilisering daalt elk jaar het aantal lekken. In 2015 noteren wij 1.696 lekken (op distributieleidingen, op toestellen, spontane lekken buiten en lekken bij klanten). In 2014 waren er dit nog 1.867.