Afvalwater

34 gemeenten hebben gekozen voor de rioleringsoplossingen van Pidpa:

  • 23 HidroRio
  • 6 HidroSan
  • 3 HidroGem
  • 2 HidrIba

Meer informatie over deze verschillende mogelijkheden vindt  u op www.pidpa.be/rioolbeheer/diensten.

Pidpa beheert volgende infrastructuur: 

in eigen beheer en/of eigendom 2011 2012 2013 2014 2015
rioleringsnet in km 2.298 2.352 2.574 3.087 3.233
grachtenstelsel in km 1.174 1.373 1.526 1.713 1.801
KWZI's 4 8 8 11 26
IBA's 210 399 550 722 811
pompstations 183 199 281 334 354

Het vakmanschap van Pidpa komt o.a. tot uiting in de rioleringswerken in de wijk Rommersheide in Brecht. Voor een totaalbedrag van meer dan 5,5 miljoen euro worden onder meer drie bufferbekkens, 1,7 kilometer grachten, vijf kilometer inbuizingen, één pompstation regenwater en 6,5 kilometer gravitaire riolering met zes pompstations gebouwd. De wegenis wordt volledig vernieuwd in 18 straten. 

Een gelijkaardig project situeert zich in Mol (Wezel). Daar legt Pidpa gravitaire leidingen aan voor het afvalwater, grachten voor het hemelwater, RWA- en infiltratieleidingen, een regenwaterbufferbekken en dit voor een totale prijs van ca. 5,8 miljoen euro.  

Vanaf 2015 kunnen aannemers hun werkzaamheden online inplannen en terugmelden. Zo beschikken aannemer, de gemeente en Pidpa steeds over een actueel overzicht van de geplande en openstaande werkzaamheden.

Plans van alle nutsleidingen moeten uiterlijk tegen 1 januari 2016 in het vastgelegde formaat aangeleverd worden aan AGIV (Agentschap voor geografische informatie Vlaanderen). Dit betekent dat de gemeente of rioolbeheerder een volledige riooldatabank moet opstellen, up to date houden en aanleveren aan AGIV. 

Pidpa heeft het voor haar eigen infrastructuur opgestelde KLIP-model voor drinkwater en rioolinfrastructuur uitgebreid naar de gemeentelijke infrastructuur (o.a. de rioolinfrastructuur van gemeenten die het rioolbeheer nog in eigen handen hebben of gemeentelijke kabel- en leidinginfrastructuur bv. glasvezelkabel, signalisatiekabel, wachtbuis, ...). 

De gemeenten Duffel, Puurs en Schilde hebben deze digitaliseringsopdracht aan Pidpa toevertrouwd voor de  rioolinfrastructuur die ze zelf nog in beheer hebben.