Medewerkers

soort contract 2013 2014 2015
statutair 519 531 546
contract onbepaalde duur 149 132 105
contract bepaalde duur 23 23 26
totaal 691 686 677

 Op 31 december 2015 telt Pidpa 677 medewerkers. Hiervan werkt 24,8%  deeltijds (21 % in 2014).

           Ontvangst nieuwe medewerkers op 9 oktober.

  mannen vrouwen
2013 499 192
2014 500 186
2015 496 181

Om de communicatie met alle medewerkers -waar ze zich ook bevinden- verder te optimaliseren, investeert Pidpa in de ontwikkeling van mobiele applicaties. Zo wordt relevante (bedrijfs)informatie maar ook de taakgebonden opdrachten nog makkelijker raadpleegbaar.

Aanwerven gebeurt meer gestructureerd via een nieuwe  e-recruteringstool.

Als zorgzame werkgever biedt Pidpa haar medewerkers specifieke training, bijscholing- of opfrissingscursussen aan (op technisch vlak, klantgericht, bevordering van vaardigheden, computergericht, …) en dit gedurende de ganse loopbaan. In totaal gaat het op jaarbasis over 14.232 uren vorming of gemiddeld 21 uren opleiding per medewerker.

Pidpa zet in op loopbaanbegeleiding en organiseert pensioenbegeleidingsdagen en eindeloopbaangesprekken.

Op 20 september nemen 1.257 personen (personeelsleden, hun partners en kinderen) deel aan de familiedag in Bobbejaanland. Een week later genieten 23 collega's (die wachtdienst hadden op 20 september) met hun gezin van dit dagje uit.

Op het vlak van mobiliteit zorgt Pidpa voor haar medewerkers, o.a. door:

  • een uitbreiding van de parkeerfaciliteiten op het kantoor Antwerpen
  • de uitbetaling van een fietsvergoeding. Het aantal ingediende kilometers in 2015 bedroeg 317.471 km.
  • 100% tussenkomst bij gebruik van het openbaar vervoer
  • acties rond mobiel werken
  • de invoering van thuiswerken.

Inzake arbeidsongevallen is de frequentiegraad (index aantal arbeidsongevallen met minstens één dag arbeidsongeschiktheid) voor 2015 de op één na laagste sedert de start van de registraties in 1976.

 

De ernstgraad (index aantal dagen werkongeschiktheid door arbeidsongevallen) is de laagste van de afgelopen 10 jaar en op 1 jaar na (2001) het laagste cijfer sedert de start van de registraties in 1976.

.

 In 2015 nemen wij spijtig genoeg afscheid van Fransiscus Wagemaekers. Hij overlijdt op 23 juli.