Natuurbeheer

In 2015 voeren gesubsidieerde doelgroepmedewerkers (Groenjobs) van Natuurpunt gedurende 2.000 uur beheerwerken uit voor Pidpa in het kader van de bosbeheerplannen.

Begin 2014 besliste Pidpa deel te nemen aan twee biodiversiteitsprojecten van de provincie Antwerpen: 'GIFT-T' en 'Biodiva'. De resultaten van een biodiversiteitsscan van de terreinen van het waterproductie-centrum van Balen worden nu verwerkt en vormen de basis voor acties in de komende jaren. Op 18 november geeft Pidpa een presentatie over de biodiversiteit op haar terreinen op een Biodiva- trefmoment van de provincie met als onderwerp 'bedrijven en natuur'.

De landbouwers op Pidpa-percelen binnen de beschermingszones krijgen systematisch een nieuwe beheersovereenkomst met verscherpte voorwaarden naar o.a. bemesting en het gebruik van bestrijdingsmiddelen.

De Raad van Bestuur beslist op 12 oktober om het waterproductiecentrum van Schoten en  de grondwaterwinningen van Schoten en Schilde definitief te sluiten vanaf 31 december. 

Per 31 december 2015 pompt Pidpa nog grondwater op in 24 winningen, goed voor samen ongeveer 270 watervangputten. In 11 waterproductiecentra wordt het grondwater nu gezuiverd.

In 2014 vernietigde de Raad van State de vergunning voor de winning Balen-Nete omwille van procedurele redenen. Op 23 maart weigert de minister de vergunning te hernemen.  Momenteel worden er slechts instandhoudingwerken uitgevoerd om de Pidpa-infrastructuur in goede staat te behouden, in afwachting van een volledig nieuwe vergunningsaanvraag door Pidpa.

De definitieve MER voor de hervergunning van het bijkomende winterdebiet te Oostmalle is in opmaak. In het kader van de hervergunning voor de winning van Beerse is eind oktober een ontheffingsMER ingediend bij de Dienst Mer. Naar aanleiding van enkele opmerkingen dient Pidpa een aangepaste tekst in. Het MER Herentals wordt verder afgewerkt. MER's voor de hervergunning van winning Grobbendonk, Herselt en Vorst zijn opgestart.

In Westerlo en Essen herboort Pidpa respectievelijk zes en vier watervangputten. De oude putten worden gedempt.  Pidpa voert in een 1000-tal peilputten verspreid over het verzorgingsgebied ongeveer 8.500 peilmetingen uit. Een 260-tal peilputten worden bemonsterd om naast de grondwaterstand ook de grondwaterkwaliteit op te volgen.

In  2015 wordt de vegetatie verder gemonitord in Balen-Nete, Balen-Kanaal, Brecht, Oostmalle, Wuustwezel en Turnhout.

 

Kortom, de bron van ons product, grondwater, krijgt, samen met de omringende natuur, al onze aandacht.