Waterverbruik

De verbruikscijfers van 2015 zijn een best mogelijke raming. De reële verbruiken zijn immers pas een jaar later volledig bekend door het continue meteropnameproces dat werkt met verbruiksjaren die afwijken van kalenderjaren.

Het totaal door de watermeters geregistreerd verbruik in ons verzorgingsgebied stijgt van 57.134.269 m³ in 2014 naar 57.772.749 m³ in 2015, hetzij een globale toename van +638.480 m³ of +1,12%.

Dit is het netto resultaat van:

  • een stijging van het huishoudelijk verbruik van 42.106.040 m³ in 2014 naar 42.585.114 m³ in 2015 (+1,14%)
  • een stijging van het industrieel verbruik van 14.847.381 m³ in 2014 naar 15.023.013 m³ in 2015 (+1,18%).  

Onderstaande grafiek toont de evolutie van het verbruik tijdens de laatste jaren.

Eind 2015 telt Pidpa 16.694 niet-huishoudelijke klanten. Deze klantengroep bevat  KMO’s, landbouw, nijverheid en een aantal grote openbare instellingen. Naargelang de grootte van hun verbruik worden ze ingedeeld in verschillende groepen.

 Het verbruik van de maandelijkse klanten stijgt van 5.793.080 m³ in 2014 naar 6.204.651 m³ in 2015 (+7,10%). Maandelijkse klanten hebben een minimaal jaarverbruik van 52.000 m³ en worden, aan de hand van maandelijkse meterstanden, maandelijks gefactureerd.

Bij de driemaandelijkse klanten daalt het verbruik van 3.476.964 m³ in 2014 naar 3.408.666 m³ in 2015. Dit zijn klanten waarvan het individueel jaarverbruik gelegen is tussen 3.000 m³ en 52.000 m³ en die driemaandelijks worden aangerekend.

De land- en tuinbouw en de nucleaire en energiesector kennen de sterkste verbruiksdalingen in 2015 van de groep maandelijkse en driemaandelijkse klanten. De sterkste stijgingen worden genoteerd in de horeca en de recreatie.

Bij de jaarlijkse klanten (individueel jaarverbruik onder 3.000 m³ en jaarlijkse facturatie) daalt het verbruik van 5.577.337 m³ in 2014 naar 5.409.696 m³ in 2015 of  een daling van 167.641 m³ (3,01%).